herb BIP - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie

gim1goleniow.internetdsl.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zakup książek do biblioteki szkolnej 2018-05-18 14:48
Informacja z zapytania ofertowego na środki czystości 2018-03-08 14:29
Informacja o rozeznaniu cenowym na artykuły biurowe i druki szkolne 2018-03-02 10:44
Zapytanie ofertowe na środki czystości 2018-02-09 21:47
Artykuły biurowe i druki szkolne 2018-01-19 10:04
Informacja 0 dostarczaniu obiadów do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie 2017-09-06 10:39
Dostarczanie obiadów do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie 2017-08-10 13:32
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac malarskich 2017-07-12 07:48
Notatka służbowa z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie prac pomiarowo-ochronnych 2017-03-20 18:15
Notatka służbowa z przeprowadzonego zapytania ofertowego z zakresu medycyny pracy. 2017-03-20 18:12
Notatka służbowa z przeprowadzonego zapytania ofertowego SSP 2017-03-20 18:09
Obsługa serwisowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) 2017-03-01 21:07
Zapytanie ofertowe na pomiary elektryczne 2017-03-01 20:57
Badania z zakresu medycyny pracy 2017-03-01 20:48
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy 2017-03-01 20:43
Notatka służbowa-Artykuły biurowe i druki szkolne 2017-02-24 12:11
Artykuły biurowe i druki szkolne 2017-01-12 08:47
Notatka służbowa z przeprowadzonego zapytania ofertowego 2016-10-11 17:02
Książki i lektury do biblioteki szkolnej 2016-09-28 19:58
Remont sanitariatów 2016-08-04 17:32
Wykonanie prac malarskich w sali nr 36 2016-05-09 22:51
Wymiana podłogi w szatni szkolnej powierzchni o powierzchni 215 m2 2016-05-09 22:48
Oferta cenowa na materiały malarskie 2016-05-09 22:49
Materiały remontowe i malarskie 2016-05-09 22:41
Tonery i tusze do drukarek 2016-03-11 06:55
Notatka z rozeznania cenowego na obsługę serwisową Systemu Sygnalizacji Pożarowej 2016-03-02 22:35
Artykuły biurowe i druki szkolne - udzielenie zamówienia 2016-02-24 18:58
Artykuły biurowe i druki szkolne 2016-02-04 11:23
Wykonanie prac pomiarowo - ochronnych (instalacja elektryczna) 2016-02-03 14:35
Obsługa serwisowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP). 2016-02-03 14:30
Rozeznanie cenowe na odczynniki chemiczne 2015-07-03 22:09
Wykonanie prac malarskich w trzech pomieszczeniach szkolnych 2015-05-21 22:52
Wykonanie prac malarskich w dwóch pomieszczeniach 2015-04-25 09:54
zapytanie ofertowe na tusze i tonery 2015-02-27 16:46
Oferta cenowa na tusze i tonery do niżej wymienionych typów drukarek 2015-02-27 16:41
zapytanie ofertowe na środki czystości 2015-02-19 21:24
oferta cenowa na środki czystości 2015-02-19 21:22
malowanie 2015-02-17 11:34
Badania z zakresu medycyny pracy 2015-02-17 11:33
badania lekarskie 2015-02-17 11:31
materiały malarskie 2015-02-17 11:29
materiały remontowe 2015-02-17 11:30
prace pomiarowo - ochronne 2015-02-17 11:35
projektor i ekran 2015-02-17 11:35
pomiary instalacji elektrycznej 2014-05-19 17:00